رم سرور RAM

جدید
Ram 2GB DDR2 Kingston 800
رم 2 گیگابایت ddr2 کینگ استون باس 800

ddr2
base:800
storage:2gb
brand:kingston
220,000 تومان
جدید
Ram 4GB DDR3 Kingston 1333
رم 4 گیگابایت ddr3 کینگ استون باس 1333

ddr3
10600:base:1333
storage:4gb
brand:kingston
350,000 تومان
جدید
Ram 2GB DDR3 Kingston 1333
رم 2 گیگابایت ddr3 کینگ استون باس 1333

ddr3
base:1333
storage:2gb
brand:kingston
250,000 تومان
جدید
Ram 2GB DDR3 Kingston 1600
رم 2 گیگابایت ddr3 کینگ استون باس 1333 لپتاپی

ddr3
base:1600:12800
storage:2gb
brand:kingston
200,000 تومان